Eventos. Construíndo Igualdade. Previndo a Violencia de Xénero

Talleres sobre Igualdade e Prevención en Violencia de Xénero para alumnas/os de 5º e 6º de Primaria dos centros CEP Pedro Caselles Beltrán, CEIP Pintor Antonio Fernández, CEIP de Barrantes e CEIP de Tebra.

Os contidos que se abordarán nos talleres serán os seguintes:

SESIÓN 1:
Sexo e xénero. ¡Qué confusión!.
Roles e Estereotipos de Xénero.

SESIÓN 2:
Identificando estereotipos sexistas nos xoguetes, na escola, na música, no cine e na publicidade.

SESIÓN 3:
A muller na historia. Bruxas, artistas e científicas.

SESIÓN 4:
¿Que é BO-trato? ¿Que é MAL-trato?

SESIÓN 5:
¿Medias laranxas ou laranxas enteiras?. Os mitos do amor romántico.

DATAS: Do 3 de Abril ao 21 de Maio.

LUGAR: CEP Pedro Caselles Beltrán, CEIP Pintor Antonio Fernández, CEIP de Barrantes e CEIP de Tebra.